Przejdź do treści
Koronawirus - Materiały i komunikaty

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Strona Facebook PSSE Grodzisk Mazowiecki

Telefony: 22 755 57 76, 22 755 59 51 - dni powszednie 8:00 - 20:00

Nasz e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Telefony alarmowe:

- 603 987 812

      - dni powszednie od godziny 20:00

      - sobota - niedziela od godziny 15:00

- 512 232 646

      - dni powszednie 8:00 - 20:00

      - sobota - niedziela 8:00 - 15:00

 

U W A G A

Z informacji od operatora sieci telefonicznej wiemy, że utrudnienia w połączeniach telefonicznych wynikają z przeciążenia sieci. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Kontaktujmy się w sprawach bardzo pilnych i poważnych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim została utworzona 1 stycznia 2001 r.

Obszar działania Stacji obejmuje powiat grodziski.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grodzisku Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim jest Pani Halina Sankowska.

Strona główna

Aktualności

-

Informacja dla osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Informujemy, że zgodnie z dyspozycją art. 7e Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, osoby podlegające, na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obowiązkowej kwarantannie, w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, mają obowiązek zainstalowania i korzystania, na swoim urządzeniu mobilnym, z udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowania służącego do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

 

Wskazany obowiązek nie dotyczy /art. 7e ust. 2 cytowanej ustawy/:

· osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej);

· osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. /art. 7e ust. 4 cytowanej ustawy/

 

Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W treści oświadczenia należy zamieścić następującą klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” /art. 7e ust. 3/.

Czytaj więcej

Dezynfekcja/dekontaminacja ambulansów

PSSE w Grodzisku Mazowieckim przekazuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 27 marca 2020 r. dotyczącą dezynfekcji/dekontaminacji ambulansów do przewozu chorych oraz działań ograniczających ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2

do pobrania:

Czytaj więcej

Informacja dla osób powracających z zagranicy

Pytania osób przekraczających granicę z nakazem kwarantanny (tzw. granicznej) dotyczące błędnych informacji na temat kwarantanny (terminów, miejsc odbywania kwarantanny itp.) oraz ich sprostowania należy składać:

 

 1. dla osób przekraczających granicę w województwie mazowieckim (lotnisko) – Wydział Spraw Obywatelskich w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

kontakt przez e-mail: wso@mazowieckie.pl

tel: 22 695 66 01 lub 22 695 66 02

 

2. przekraczający granicę w innym województwie – do Urzędu Wojewódzkiego województwa, w którym przekroczono granicę.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 08.04.2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu grodziskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.04.2020 r.

 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 175 / (16)
 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 912 / (74)
 • - Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
 • - Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 16 / (0)
 • - Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • - Liczba zgonów powiązanych z COVID-190

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Czytaj więcej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 07.04.2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu grodziskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 07.04.2020 r.

 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 166 / (9)
 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 838 / (46)
 • - Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
 • - Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 16 / (0)
 • - Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • - Liczba zgonów powiązanych z COVID-190

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Czytaj więcej

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 06.04.2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu grodziskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.04.2020 r.

 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 165 / (5)
 • - Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 792 / (15)
 • - Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 / (ostatnia doba): 2 / (0)
 • - Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim / (ostatnia doba): 16 / (0)
 • - Liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • - Liczba zgonów powiązanych z COVID-190

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Dopalacze? Nie, dziękuję.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje: nowe narkotyki (tzw. dopalacze) to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Nie pozwólmy naszym bliskim i przyjaciołom przyjmować narkotyków i stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś chce nas nimi poczęstować.

Czytaj więcej

Sinice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim ostrzega wszystkie osoby korzystające z kąpieli nad otwartymi wodami, iż nie należy korzystać z kąpieli w zbiornikach o wodach wykazujących nadmierną mętność, które mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach. Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic, który występuje przy powierzchni wody i często ma miejsce w okresach o podwyższonej temperaturze.

Czytaj więcej

APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki...

Czytaj więcej