Przejdź do treści

Historia PSSE

Historia PSSE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim została powołana przez Wojewodę Mazowieckiego 1 stycznia 2001 r. Stacja posiadała laboratorium i zatrudniała 36 osób. Siedziba Stacji mieściła się w budynku Szpitala Zachodniego przy ul. Dalekiej 11. Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pełniła Pani mgr Jolanta Szewczyk.

10.03.2005 r. na funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego został powołany lek med. Krzysztof Hortyński

01.09.2014 r. siedziba Stacji została przeniesiona do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10.

01.10.2015 r. na funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została powołana Pani mgr Halina Sankowska