Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Informacja dla osób powracających z zagranicy

Pytania osób przekraczających granicę z nakazem kwarantanny (tzw. granicznej) dotyczące błędnych informacji na temat kwarantanny (terminów, miejsc odbywania kwarantanny itp.) oraz ich sprostowania należy składać:

 

  1. dla osób przekraczających granicę w województwie mazowieckim (lotnisko) – Wydział Spraw Obywatelskich w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

kontakt przez e-mail: wso@mazowieckie.pl

tel: 22 695 66 01 lub 22 695 66 02

 

2. przekraczający granicę w innym województwie – do Urzędu Wojewódzkiego województwa, w którym przekroczono granicę.

Czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w Szpitalu Zachodnim stan aktualny na godz. 14.30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że potwierdzono zakażenie Sars-CoV-2 u 7 pracowników medycznych SPS Szpitala Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim. Wszystkie osoby są w stanie ogólnym dobrym, przebywają w izolacji domowej. U osób z bezpośredniego (zawodowego i rodzinnego) kontaktu zostaną pobrane wymazy do badań.  Osoby te zostały objęte kwarantanną. Pracownicy PSSE w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzili czynności dochodzenia epidemiologicznego. W szpitalu wykonano dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu. Wdrożono procedury zapobiegające dalszej transmisji zakażeń. Szpital działa w trybie normalnym.

Czytaj więcej

Stanowisko NIZP-PZH w zakresie mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Fakt przenoszenia się różnych patogenów wywołujących choroby zakaźne układu oddechowego takie jak odra, gruźlica, grypa, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), w tym wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19
w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oraz związane z tym ryzyko infekcji przebywających
w nim osób jest procesem znanym i potwierdzonym w wielu publikacjach naukowych. Mimo to, szczegółowy mechanizm przenoszenia chorób zakaźnych poprzez powietrze
w pomieszczeniach zamkniętych, w tym za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, nie jest jeszcze w pełni poznany.

Czytaj więcej