Przejdź do treści

Bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas wyborów prezydenckich

Bezpieczeństwo epidemiologiczne podczas wyborów prezydenckich

Zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich

Wróć