Bezpłatne szkolenia IMP - ankieta

Bezpłatne szkolenia IMP - ankieta

Instytut Medycyny Pracy zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli poznać Państwa oczekiwania i potrzeby odnośnie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy.
Ankieta została opracowana w celu dostosowania programu szkoleniowego z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy do potrzeb przedsiębiorstw.
Realizowany projekt ma za zadanie stworzenie i bezpłatne udostępnienie innowacyjnego pakietu
szkoleń zawodowych z elementami zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy
dostępnego on-line oraz z aplikacji mobilnej.

Wróć