Przejdź do treści

Czym są szczepienia?

Czym są szczepienia?

Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dysponuje zdrowie publiczne. Są one najskuteczniejszym sposobem w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są skuteczną i powszechnie społecznie akceptowaną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również kształtowania odporności całej populacji (prewencji zbiorowej) – czytamy w opublikowanym dokumencie „Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. szczepień ochronnych”.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH wynika, że rośnie liczba uchyleń dotyczących szczepień obowiązkowych u osób do 19 roku życia.

  • 2010 r. – 437 uchyleń,
  • 2011 r. – 4 689 uchyleń,
  • 2012 r. – 5 340 uchyleń,
  • 2013 r. – 7 248 uchyleń,
  • 2014 r. – 12 681 uchyleń,
  • 2015 r. – 16 689 uchyleń,
  • 2016 r. – 23 147 uchyleń,
  • 2017 r. – 30 090 uchyleń.

Liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień w pierwszej połowie 2018 roku (stan na 30.06.2018) wynosiła 34 273 uchylenia!

Należy pamiętać, że odmowa zaszczepienia dziecka jest decyzją skutkującą nie tylko na zdrowie tego dziecka, ale także na odporność całej populacji. Spadek wyszczepialności poniżej 90% spowoduje nawrót epidemii chorób u nas niewystępujących lub pojawiających się rzadko.

Jakie są powody odmowy szczepień? Ogólnie mówiąc – niewiedza.

Jak dotąd w naszym kraju ponad 90% rodziców szczepi swoje dzieci zgodnie  z kalendarzem szczepień. Choć nadal działa tzw. odporność zbiorowiskowa, to obawy budzi narastająca wśród rodziców tendencja do nieszczepienia. Rezygnują oni z tego rodzaju profilaktyki ze względu na lęk o zdrowie swojego dziecka. Lęk ten jest celowo podsycany przez aktywistów tzw. ruchów antyszczepionkowych propagandą upowszechniającą nieprawdziwe, często zmanipulowane informacje na temat szczepień.

Nieprawdziwe informacje na temat korelacji sczepień z występowaniem chorób w wieku wczesnodziecięcym często stanowią koronny argument przeciwników szczepień na rzecz odstąpienia od tej skutecznej metody profilaktyki. Dotychczasowe jednak wyniki badań klinicznych, z właściwie dobranymi grupami kontrolnymi oraz inne naukowe badania obserwacyjne, obejmujące duże populacje badanych osób, wykluczają związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy podaniem szczepionek, a np. wystąpieniem autyzmu.

źródło: Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. szczepień ochronnych

Wiarygodne źródła informacji
Zachęcamy wszystkich do szukania wiarygodnych informacji na stronach instytucji zwianych z ochroną zdrowia (www.mz.gov.plwww.gis.gov.pl ) oraz portalach, które takie informacje gromadzą np: http://szczepienia.pzh.gov.pl - portal, który powstał w 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynoligii oraz portal kampanii „Zaszczep się wiedzą”.

Wróć