Przejdź do treści

E – PAPIEROSY – NOWE ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

E – PAPIEROSY – NOWE ZAGROŻENIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

E-papieros, elektroniczny system dostarczający nikotynę, miał być wsparciem dla palaczy tytoniu w walce z nałogiem, doraźnie używanym elementem tzw. polityki redukcji szkód, które dla zdrowia czynnych i biernych palaczy niesie dym tytoniowy z tradycyjnych papierosów.

 

Tymczasem, e – papieros stał się nowym, atrakcyjnym gadżetem, również dla osób, które nigdy nie paliły analogowych papierosów. Zamiast pomagać w walce z nałogiem, inspiruje użytkowników do wyrobienia nowych nawyków, niosących nowe zagrożenia dla zdrowia.

 

Można odnieść wrażenie, że użytkownicy e-papierosów, szczególnie Ci z młodszej grupy wiekowej (30% uczniów w wieku 15 – 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, 60 % próbowało co najmniej raz) koncentrują się raczej na wyborze atrakcyjnego kształtu urządzenia i dobraniu ciekawego smaku, niż na informacjach o efektach zdrowotnych (ok. 55 % nastolatków uważa, że e - papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy).

 

O ile zawartość nikotyny w e-liquidach jest różna i można kupić takie ze wskaźnikiem ok. 0 mg, o tyle szereg innych substancji składających się na aerozol z e-papierosa, wdychanym i wydychanym przez e-palacza, jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.

 

Wśród substancji obecnych w aerozolu z e-papierosa, poza nikotyną, zidentyfikowano m.in.: acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, propanal, aceton, karcinogenne nitrozaminy.

Poza ryzykiem zachorowania na raka, używanie e-papierosów zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego. Uważa się, ze opary chemiczne działają toksycznie i destrukcyjnie na tkanki układu oddechowego, powodując m.in. wzrost ryzyka ostrych infekcji.

 

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) w Stanach Zjednoczonych wprowadziło termin „EVALI” aby opisać choroby oraz urazy płuc związane z używaniem e-papierosów (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury – EVALI). W Stanach Zjednoczonych od kwietnia 2019 r. odnotowano 2 290 przypadków ostrej niewydolności oddechowej i 47 zgonów na skutek użycia e-papierosów.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wprowadza mechanizmy monitorowania przypadków uszkodzeń i podejrzeń uszkodzeń płuc spowodowanych używaniem e - papierosów.

 

Wiele państw na świecie zakwalifikowało e-papierosy jako produkt nielegalny.

W Polsce, na mocy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, obowiązuje zakaz palenia w przestrzeniach publicznych zarówno  papierosów tradycyjnych jak i e-papierosów.

 

 

Wróć