Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w imieniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Celem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.szkolawolnaoduzywek.pl.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 26 marca 2017r.
Konkurs realizowany jest w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wróć