Przejdź do treści

Najwyższa Izba Kontroli o antybiotykach

Najwyższa Izba Kontroli o antybiotykach

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczącej stosowania antybiotyków.
W informacji pokontrolnej czytamy: „Jednym z największych zagrożeń zdrowia publicznego jest pojawienie i rozprzestrzenianie się opornych na antybiotyki szczepów bakterii chorobotwórczych.”

Do powstania lekooporności przyczynia się nadużywania i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.
Średnia konsumpcja antybiotyków w 2017 r. w lecznictwie otwartym (poza szpitalem) w krajach UE wyniosła 21,8 dobowych dawek na 100 mieszkańców dziennie a w Polsce – 27 DDD  na 1000 mieszkańców dziennie.

Jednocześnie spożycie leków przeciwbakteryjnych w polskich szpitalach była niższa niż w krajach UE: w Polsce średnio 1,79 dobowych dawek (DDD) na 1000 mieszkańców dziennie, w krajach UE – 2,0 DDD  na 1000 mieszkańców dziennie.

 

 

Więcej informacji:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/antybiotyki-i-co-dalej.html

Wróć