Przejdź do treści

Podsumowanie Akcji Letniej „Bezpieczne wakacje 2017"

Podsumowanie Akcji Letniej „Bezpieczne wakacje 2017"

W Naszym powiecie w okresie wakacyjnym po raz kolejny realizowana była AKCJA LETNIA „Bezpieczne wakacje 2017", której celem było podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci na temat zdrowia i bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, a także wykształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odwiedzili placówki letniego wypoczynku dzieci i młodzieży funkcjonujące na terenie powiatu grodziskiego, skontrolowali ich stan sanitarny oraz spotkali się się z kierownikami półkolonii, wychowawcami oraz dziećmi w czasie rozmów, pogadanek oraz praktycznych instruktaży mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
W czasie spotkań poruszono min. tematy związane z zasadami zachowania bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zdrowym odżywianiem, zaletami aktywności fizycznej, zasadami zachowania higieny, profilaktyką chorób odkleszczowych oraz profilaktyką palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji psychoaktywnych.
Dzięki wsparciu V szczepu ZHP im. Obwodu AK „Bażant” w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzono instruktaże pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie zajęć zaprezentowano różne techniki opatrywania ran, bandażowania, unieruchamiania kończyn a także podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Po wprowadzeniu teoretycznym dzieci przystępowały do wykorzystania zdobytych informacji w praktyce. Samodzielnie mogły zabandażować i unieruchomić kończyny oraz wykonać reanimację na fantomie.
Mamy nadzieję, że zdobyta w czasie spotkań wiedza pozostanie w pamięci dzieci.

Wróć