Przejdź do treści

RAPORT „STAN SANITARNY KRAJU w roku 2018 ”

RAPORT „STAN SANITARNY KRAJU w roku 2018 ”

Raport zawiera omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego


Opracowanie powstało w oparciu o wiarygodne dane ze wszystkich obszarów objętych nadzorem bieżącym i zapobiegawczym Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie informacji przesłanych przez państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.


Dokument zawiera wiele ciekawych i dotychczas niepublikowanych danych statystycznych wraz z omówieniem najistotniejszych zagadnień z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


W roku 2019 Państwowa Inspekcja Sanitarna świętuje dwa jubileusze: 100 -lecie powstania Służb Sanitarnych w Polsce oraz 65-lecie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Od momentu powstania, Państwowa Inspekcja Sanitarna rozwija się i modernizuje, by jak najlepiej wypełniać swoją misję i czuwać nad bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców naszego kraju. Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo we wszelkich aspektach życia, pracy i wypoczynku człowieka.


Źródło:https://gis.gov.pl/bez-kategorii/raport-stan-sanitarny-kraju-w-roku-2018/?fbclid=IwAR0w9iLY6KA5v61UHZlIcHx5SotbdW5tHmtamG42S77LSfMk2oUqh7glGwg

Wróć