Przejdź do treści

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia 2017, który przypada 7 kwietnia, poświęcony będzie tematowi depresji.

Głównym założeniem tegorocznej kampanii ph. „Depresja – porozmawiajmy o niej” jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy.
Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie np. w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.
Depresja może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym i osoby starsze (po 60 roku życia). Zaburzeniom depresyjnym można skutecznie zapobiegać oraz je leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenia rozmowy, przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji tego problemu odzwierciedli się w większej ilości osób szukających pomocy.
Więcej informacji znajdą państwo na stronach:

Wróć