Przejdź do treści

Zaproszenie do konkursu "Szkoła wolna od używek"

Zaproszenie do konkursu "Szkoła wolna od używek"

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.


    Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  Projekt realizowany jest w zespole: uczniowie (od 5 do 10 osób) oraz nauczyciel jako koordynator zadania (od 1 do 3 osób). Zgodnie z Regulaminem konkursu, szkoła może zgłosić tylko jedną pracę.
    Termin nadsyłania prac wraz z koniczną dokumentacją do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim mija 15 kwietnia 2019 roku.

Warunki udziału w konkursie określone są w poniższych regulaminach:

Wróć