Przejdź do treści

Zapobieganie zakażeniom HCV

Zapobieganie zakażeniom HCV

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej” lub „cichej epidemii”.
Choroba budzi ogromny niepokój środowisk medycznych. WHO wskazuje, że na świecie zakażonych jest co najmniej 170 milionów ludzi (2,2-3% populacji światowej). Rozpowszechnienie zakażeń HCV na świecie jest silnie zróżnicowane geograficznie i waha się od poniżej 0,1% (kraje skandynawskie) do ponad 20% (Egipt), a w regionie europejskim wynosi średnio 1,1-1,3%.
W Polsce rozpowszechnienie aktywnych zakażeń HCV szacuje się na 0.6% , co w skali kraju odpowiada około 230 tysiącom osób zakażonych wirusem HCV i sytuuje Polskę wśród krajów europejskich o średnim współczynniku rozpowszechnienia tego wirusa.
Więcej informacji na temat wirusa HCV oraz zapobiegania zakażeniom znajdą państwo pod adresami www.jestemswiadom.orghcv.pzh.gov.pl oraz w zamieszczonych poniżej materiałach.

Wróć