Przejdź do treści

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

ZDROWIE DLA WSZYSTKICH

Polski system ochrony zdrowia realizuje powyższy postulat poprzez powszechny system ubezpieczeń społecznych oraz zagwarantowany w Konstytucji dostęp do opieki zdrowotnej.

Mówi się, ze filarem systemu ochrony zdrowia jest Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ).
Podstawowa Opieka Zdrowotna stanowi stanowi pierwszy kontakt pacjenta z systemem, wyłączając zdarzenia nagłe.
Pacjenci mają prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w dowolnym miejscu udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce medycznej tzw. deklaracji wyboru. (Bezpłatnego wyboru można dokonać - 2 razy w roku, każda kolejna zmiana, niepodyktowana okolicznościami określonymi w ustawie, to koszt 80 zł!)  

 

Jednak celem POZ jest nie tylko zaopiekowanie się pacjentem zgłaszającym różne objawy choroby i ewentualne skierowanie go na dalsze leczenie specjalistyczne, ale również wspieranie pacjenta bez dolegliwości w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności.

Warto pamiętać, że czynniki wpływające na zdrowie to przede wszystkim styl życia (53%), środowisko fizyczne (21%), czynniki genetyczne (16%), natomiast opieka zdrowotna to tylko 10%!

Dlatego promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna (wczesna i pierwotna) opiera się głównie na zaleceniach dotyczących nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, świadomości otaczającego nas środowiska (czystość wody i powietrza, bezpieczeństwo i higiena pracy itp.) oraz przeciwdziałaniu chorobom (szczepienia ochronne).
Natomiast profilaktyka zdrowotna wtórna „zaprasza nas” na badania przesiewowe w kierunku chorób najczęściej występujących w populacji.

Lekarz POZ może zlecić nam szereg badań przesiewowych np. w kierunku cukrzycy, nadciśnienia, hipercholesterolemii. Na liście świadczeń są zarówno podstawowe badania hematologiczne, biochemiczne jak i badania moczu, układu krzepnięcia, spirometria, EKG. W ramach POZ wykonamy również diagnostykę obrazową np. USG jamy brzusznej oraz badania endoskopowe; gastroskopię i kolonoskopię.

Warto zapoznać się z katalogiem świadczeń gwarantowanych w POZ aby świadomie i efektywnie korzystać z opieki zdrowotnej chcąc zachować dobry stan zdrowia.Wróć