Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne oraz dla salonów fryzjerskich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na stronach GIS zostały umieszczone wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla salonów fryzjerskich:
Wytyczne dla salonów fryzjerskich
oraz dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne:
Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne

Czytaj więcej

Kupuj świadomie - produkt polski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanie pod nazwą „Kupuj świadomie PRODUKT POLSKI”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2. Wobec zagrożeń ekonomicznych i gospodarczych, które niesie ze sobą epidemia jest niezwykle ważne, aby polskie społeczeństwo rozumiało jak wielkie znaczenie dla gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa mają codzienne zakupy. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników. Materiały informacyjno-promocyjne do wykorzystania w kampanii są dostępne do pobrania na stronie www.polskasmakuje.pl/produkt-polski oraz na stronie resortu rolnictwa www.gov.pl/web/produktpolski. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kampanii.

 

 

Czytaj więcej

Opieka nad zwierzętami domowymi w okresie kwarantanny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe - takie jak psy czy koty - przyczyniają się do rozprzestrzeniania koronawirusa.

W przypadku osób podlegających kwarantannie domowej nie można opuszczać swojego mieszkania. Ze względu na konieczność wyprowadzania zwierząt domowych na spacer należy zwracać się o pomoc do rodziny, sąsiadów lub organów gminy (pomoc społeczna). Przy przekazywaniu zwierząt należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobą kwarantannowaną. Zaleca się, aby osoba wyprowadzająca ze względu na dotykanie smyczy, obroży zwierząt stosowała rękawiczki jednorazowe, a po spacerze wskazane jest dokładne umycie i dezynfekcja rąk.

Czytaj więcej

Wytyczne dla żłobków i przedszkoli

W związku z umożliwieniem otwarcia instytucji opieki nad dziećmi od 6 maja br., przekazujemy informacje dostępne na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-

oraz

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

  • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Czytaj więcej

-

Informacja dla osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

dot. aplikacji „Kwarantanna domowa”

 

Informujemy, że zgodnie z dyspozycją Art. 15 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, osoby podlegające, na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, obowiązkowej kwarantannie, w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, mają obowiązek zainstalowania i korzystania, na swoim urządzeniu mobilnym, z udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowania służącego do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny.

 

Wskazany obowiązek nie dotyczy

· osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej);

· osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W treści oświadczenia należy zamieścić następującą klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

Czytaj więcej