Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Stanowisko NIZP-PZH w zakresie mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Fakt przenoszenia się różnych patogenów wywołujących choroby zakaźne układu oddechowego takie jak odra, gruźlica, grypa, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), w tym wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19
w powietrzu wewnątrz pomieszczeń oraz związane z tym ryzyko infekcji przebywających
w nim osób jest procesem znanym i potwierdzonym w wielu publikacjach naukowych. Mimo to, szczegółowy mechanizm przenoszenia chorób zakaźnych poprzez powietrze
w pomieszczeniach zamkniętych, w tym za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, nie jest jeszcze w pełni poznany.

Czytaj więcej

Sytuacja epidemiologiczna w Szpitalu Zachodnim stan aktualny na godz. 10:45

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w nocy potwierdzono zakażenie Sars-CoV-2 u lekarza oddziału Chirurgii SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim (ten przypadek zostanie wykazany w dzisiejszym komunikacie o sytuacji epidemiologicznej powiatu). Lekarz przebywa na kwarantannie domowej w stanie ogólnym dobrym. Pracownicy PSSE w Grodzisku Mazowieckim podjęli czynności dochodzenia epidemiologicznego. W uzgodnieniu z Dyrekcją szpitala oddział został zamknięty. U osób z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną pobrano wymazy do badań, które przekazano do laboratorium. Osoby te zostały objęte kwarantanną. Trwa dalsze dochodzenie epidemiologiczne. Na chwilę obecną pozostałe oddziały szpitala działają w trybie normalnym.

Czytaj więcej

CHROŃMY SIEBIE I INNYCH PRZED INFEKCJAMI

Przypominamy o uniwersalnych zasadach higieny, których przestrzeganie jest szczególnie istotne w OKRESIE ZWIĘKSZONEGO RYZYKA INFEKCJI

Czytaj więcej