Przejdź do treści

Bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych na terenie powiatu grodziskiego

Bezpieczeństwo preparatów szczepionkowych na terenie powiatu grodziskiego

W związku z pojawieniem się w mediach informacji dotyczącej podawania dzieciom preparatów szczepionkowych znajdujących się poza łańcuchem chłodniczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że na terenie powiatu grodziskiego nie było przypadków podawania nieprawidłowo przechowywanych preparatów szczepionkowych o nazwach i numerach serii wymienianych w ostatnich dniach w mediach.
Placówki medyczne wykonujące szczepienia ochronne u dzieci podlegające nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim reagują zgodnie z procedurami w sytuacji wystąpienia zakłóceń w przechowywaniu szczepionek i w razie konieczności poddają je utylizacji.
Więcej informacji o szczepieniach w serwisie NIZP-PZH oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Wróć