Przejdź do treści

Potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Brazylii

Potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Brazylii

Zgodnie z przygotowaną przez ECDC oceną ryzyka, osoby przebywające w Brazylii podczas igrzysk olimpijskich (3-21 sierpnia) oraz paraolimpijskich (7-18 września) będą najbardziej narażone na choroby układu pokarmowego oraz te przenoszone przez wektory.
Istotne jest przestrzeganie zasad higieny jak również ochrona przed ukąszeniami komarów i innych owadów, m. in. poprzez stosowanie repelentów oraz ubieranie odpowiedniej odzieży - w szczególności w rejonach gdzie choroby przenoszone przez wektory występują endemicznie.
Z uwagi na to, że Igrzyska odbywać się będą w sezonie zimowym w czasie którego liczebność populacji komarów jest niższa, ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez komary (Zika, Denga, chikungunya) znacznie maleje - wyjątek stanowi obszar Manaus. Pomimo tego, że prawdopodobieństwo ukąszenia przez zakażonego komara jest niskie, nie można wykluczyć wystąpienia zawleczeń do krajów Unii Europejskiej.
W poniższej ocenie ryzyka zostały przedstawione rekomendacje dla podróżujących do Brazylii, zarówno tych przygotowujących się do wyjazdu, tych w trakcie pobytu oraz tych, którzy wrócili.

Wróć