Przejdź do treści

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB OBEJMOWANYCH KWARANTANNĄ Z KONTAKTU Z OSOBĄ Z POZYTYWNYM WYNIKIEM TESTU W KIERUNKU COVID-19

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB OBEJMOWANYCH KWARANTANNĄ Z KONTAKTU Z OSOBĄ Z POZYTYWNYM WYNIKIEM TESTU W KIERUNKU COVID-19

DLA OSÓB OBEJMOWANYCH KWARANTANNĄ Z KONTAKTU Z OSOBĄ Z POZYTYWNYM WYNIKIEM TESTU W KIERUNKU COVID-19

· Kwarantanną są obejmowane osoby wraz z otoczeniem domowym (OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCE);

· TERMIN KWARANTANNY 10 DNI JEST USTALANY OD DNIA NASTĘPNEGO PO OSTATNIM KONTAKCIE Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

(jeżeli kontakt był np. 10 to liczymy od 11);

· Decyzja może być wydana w formie ustnej (patrz wyjaśnienie powyżej)

· Decyzja w formie pisemnej dotrze w późniejszym terminie na adres wskazany w rozmowie/wywiadzie epidemiologicznym z PSSE;

· decyzja kwarantanny wydana na jedną osobę (narażoną) dotyczy wszystkich osób współzamieszkujących;

· Osoba objęta kwarantanną (narażony lub otoczenie domowe) przekazuje pracodawcy informację o nałożeniu kwarantanny, tak jak w przypadku otrzymania zwolnienia L4;

· Pracodawca zgłasza kwarantannę do ZUS celem wypłacenia zasiłku chorobowego; ZUS ma możliwość weryfikacji nałożenia kwarantanny na osobę w systemie EWP (rejestr kwarantann);

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9października 2020r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii

PROSZĘ NIE DZWONIĆ I NIE MAILOWAĆ W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O ODBYWANIU KWARANTANNY

Wróć