Przejdź do treści

Ostrzeżenie dla osób korzystających z fontann ulicznych

Ostrzeżenie dla osób korzystających z fontann ulicznych

W związku z rozpoczętym sezonem letnim, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających z fontann ulicznych, w aspekcie występowania potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych w wodzie pozostającej w obiegu takich obiektów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim, w ślad za wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przypomina:
  1. Fontanny i podobne urządzenia wodne, instalowane poza budynkami (parki, ulice) mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Dzieje się tak jednak przede wszystkim w przypadku niewłaściwego zaprojektowania i utrzymania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli w otwartym zbiorniku fontanny.
  2. Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika lub zabawą w wodzie prowadzącą do zakażenia drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce do jamy ustnej.
  3. Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z tym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani kąpieli. Może ona zawierać zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące zarówno od zwierząt (ptaki, psy, koty), jak i od ludzi. Wykorzystanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca z uwagi na brak uzdatniania czy dezynfekcji wody w nich płynącej.
  4. Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść za sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającą jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Ryzyko zakażenia skutecznie minimalizuje okresowa kontrola stanu instalacji wodnej, połączona z usuwaniem ewentualnego biofilmu, jak również utrzymywanie temperatury wody na poziomie poniżej 20ºC oraz jej dezynfekcja, która jednak nie zawsze jest zapewniona przy tego rodzaju zbiornikach.

Wróć