Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Postanowienia ogólne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2015 r. poz. 618poz. 788 i poz. 905);
  3. Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim;
  4. innych przepisów obowiązujących podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami prowadzone w formie jednostek budżetowych

Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim działa na podstawie statutu nadanego przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem Nr 290 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na terenie województwa mazowieckiego.

Strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji określa:

Schemat organizacyjny PSSE w Grodzisku Mazowieckim