Sekcja Epidemiologii

Sekcja Epidemiologii

P.O. Kierownika Sekcji - Agnieszka Błędowska
Anna Ziembińska - Starszy Instruktor Higieny
mgr Renata Kucińska - Młodszy Asystent
Izabela Wrzesińska - Młodszy Asystent

Kontakt

tel. 22 755 59 51 wew. 17

Lista podmiotów leczniczych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim podaje do wiadomości listę podmiotów leczniczych powiatu grodziskiego, które mają podpisane umowy z NFZ w zakresie POZ.