Sekcja Higieny Komunalnej

Sekcja Higieny Komunalnej

P.O. Kierownika Sekcji - mgr inż. Wioletta Januszewska
mgr inż. Urszula Lemańska - Młodszy Asystent
mgr inż. Jaromir Chojecki - Młodszy Asystent

Kontakt

tel. 22 755 59 51 wew. 15