Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Higieny Pracy

Kierownik Sekcji - dr Elżbieta Skrzydlewska
mgr Anna Rykowska - Starszy Asystent
Elżbieta Domańska - Instruktor Higieny

Kontakt

tel. 22 755 59 51 wew. 16