Przejdź do treści

Zadania

Zadania Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:

Nadzór nad warunkami higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, żłobkach i klubach dziecięcych.
W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności:
 1. Koordynuje bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania.
 2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno – higienicznych w odniesieniu do:
  • pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
  • ergonomii stanowisk pracy ucznia i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dzieci),
  • higieny pracy umysłowej ucznia (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
 3. Sprawuje nadzór nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego).
 4. Sprawuje nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami w pracowniach szkolnych: chemicznych i komputerowych.
 5. Prowadzi postępowania administracyjne związane ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, w placówkach wypoczynku i dzieci i młodzieży.
 6. Współpracuje z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządów