Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

Kierownik Sekcji - mgr inż. Anna Banaszek-Samoraj
Maria Sołtys - Starszy Asystent
Ewa Szwarczewska - Starszy Instruktor Higieny

Kontakt

tel. 22 755 59 51 wew. 14