Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu działania Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

  1. Nadzór nad higieną produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
  2. Prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach rejestracji, zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które:
    • produkują i wprowadzają do obrotu żywności pochodzenia niezwierzęcego lub tylko ją wprowadzają,
    • wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych i prowadzenie rejestrów;
  3. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji, obrotu przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
  4. Prowadzenie działań i dokumentacji związanej z systemem RASFF i RAPEX;
  5. Ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;
  6. Pobieranie do badań laboratoryjnych próbek żywności, kosmetyków, przedmiotów użytku.