Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu działania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  1. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
  2. Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji;
  3. Udział w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
  4. Kontrola zgodności budowanych obiektów z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
  5. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.