Przejdź do treści

Zadania

Zadania

Do zakresu działania Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

  1. Ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych;
  2. Ocena całokształtu działalności w placówkach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych oraz prowadzenie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka;
  3. Prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej;
  4. Współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod wychowawczo-zdrowotnych;
  5. Realizowanie programów prozdrowotnych oraz koordynowanie tych działań.