Przejdź do treści

Kontakt

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 529-16-28-584
REGON: 017201892

Nr rachunku bankowego:

NBP O/O Warszawa
07 1010 1010 0117 9022 3100 0000
Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek8.30 - 17.05
Wtorek7.30 - 15.05
Środa7.30 - 15.05
Czwartek7.30 - 15.05
Piątek7.30 - 14.05

 

Obsługa interesantów:
Poniedziałek8.45 - 16.30
Wtorek7.45 - 14.30
Środa7.45 - 14.30
CzwartekDzień wewnętrzny
Piątek7.45 - 13.30

 

W związku z informacjami przekazywanymi do PSSE o pojawiających się utrudnieniach w kontaktach telefonicznych ze Stacją. Informujemy, że są one niezależne od PSSE. Zwróciliśmy się do operatora sieci o usunięcie nieprawidłowości.

U W A G A

Z informacji od operatora sieci telefonicznej wiemy, że utrudnienia w połączeniach telefonicznych wynikają z przeciążenia sieci. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Kontaktujmy się w sprawach bardzo pilnych i poważnych.

Numery telefonów:

22 755-57-76, 22 755-59-51

Numery wewnętrzne
11-Sekretariat
12-Kierownik Epidemiologii
14-Higiena Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
15-Higiena Komunalna
16-Higiena Pracy
17-Epidemiologia
18-Nadzór Zapobiegawczy
19-Księgowość
20-Kadry
21-Higiena Dzieci i Młodzieży
21-Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

 

Telefony alarmowe:

- 603 987 812

      - dni powszednie od godziny 20:00

      - sobota - niedziela od godziny 15:00