Przejdź do treści

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych
Cele główne:
 • podniesienie poziomu wiedzy o kleszczach i chorobach odkleszczowych,
 • poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym,
 • uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze.
Cele szczegółowe:
Uczeń/Przedszkolak
 • zdobywa wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki,poznaje sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • poznaje sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami,
  uświadamia sobie potrzebę stosowania profilaktyki.
Treści programowe:
 • miejsca na ciele człowieka najbardziej narażone na ugryzienia kleszczy,
 • sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi,
 • metody zabezpieczania się przed wczepieniem kleszcza w ciało człowieka,
 • prawidłowe postępowanie w przypadku ugryzienia przez kleszcza,
 • ryzyko zakażenia chorobami odkleszczowymi,
 • choroby przenoszone przez kleszcze,
 • profilaktyka chorób odkleszczowych.
Adresaci:
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniowie szkół podstawowych
 • rodzice, opiekunowie
 • kadra pedagogiczna szkół