Przejdź do treści

Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży

Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży

Program edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych
Cel główny:
 • zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka
Cele szczegółowe:
 • wyedukowanie młodzieży szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki chorób wywoływanych przez kleszcze,
 • zaktywizowanie środowisk szkolnych (nauczyciele, pracownicy medyczni) do działań edukacyjnych dotyczących wyżej wymienionych chorób,
 • promowanie skutecznych metod profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu (szczepienia profilaktyczne) oraz boreliozy (stosowanie repelentów, odpowiedniego ubioru, etc)
Adresaci:
 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • rodzice, opiekunowie
 • kadra pedagogiczna szkół
Zakres materiału:
 • sytuacja epidemiologiczna chorób odkleszczowych w Polsce i województwie mazowieckim,
 • kleszcze, zasady rozmnażania się, bytowania i odżywiania,
 • rodzaje chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka,
 • metody profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka.