Przejdź do treści

Nie pal przy mnie, proszę

„Nie pal przy mnie proszę”

Edukacja antynikotynowa

Założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy w resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zajęcia realizowane są metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Głównym celem programu jest wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. W programie zostały zawarte treści pomocne w uporządkowaniu i poszerzeniu informacji na temat zdrowia, szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto program ma na celu kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Każda placówka, która zgłosi się do programu „Nie pal przy mnie, proszę” otrzyma poradnik dla realizatora ze scenariuszami zajęć oraz kartami pracy dla uczniów.