Przejdź do treści

Nie pal przy mnie, proszę

„Nie pal przy mnie proszę”

Program edukacji antytytoniowej
Cel:
  • poprawa umiejętności asertywnego zachowania wobec osób palących papierosy w obecności dzieci
Adresaci:
  • uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  • rodzice i opiekunowie
Materiały edukacyjne:
  • poradnik dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć
  • ulotki dla rodziców
  • plakat