Przejdź do treści

Profilaktyka HIV/AIDS

Profilaktyka HIV/AIDS

w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV
Cel:
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS
Adresaci:
  • uczniowie wszystkich typów szkół
Materiały pomocnicze:
  • ulotki
  • zakładki dla uczniów
  • plakaty