Przejdź do treści

Wybierz Życie – Pierwszy Krok

„Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Program edukacyjny dot. profilaktyki raka szyjki macicy
Cel:
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, a przez to zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym
Adresaci:
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
  • rodzice, opiekunowie
  • kadra pedagogiczna szkół
Pomoce dydaktyczne:
  • Dla edukatora: poradnik ze scenariuszami zajęć i prezentacja multimedialna
  • Dla uczniów: zakładka i strona internetowa – www.pierwszykrok.edu.pl
  • Dla rodziców, nauczycieli: składanka i strona internetowa – www.pierwszykrok.edu.pl