Przejdź do treści

Zdrowe piersi są OK!

„Zdrowe piersi są OK!”

Cele:
  • kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie,
  • budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów oraz osób z ich najbliższego otoczenia
Adresaci:
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
  • rodzice,
  • kobiety z najbliższego otoczenia uczniów,
  • kadra pedagogiczna szkół
Materiały edukacyjne:
  • Dla edukatora: poradnik ze scenariuszami zajęć, plakat, prezentacje multimedialne
  • Dla uczniów: kalendarzyk menstruacyjny, zakładka
  • Dla dorosłych(rodziców, nauczycieli): składanka informacyjna