Przejdź do treści

Znajdź właściwe rozwiązanie

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program edukacji antytytoniowej
Cel:
  • zmniejszenie występowania uzależnienia od tytoniu wśród dzieci i młodzieży
Adresaci:
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjów
  • rodzice i opiekunowie
Materiały edukacyjne:
  • poradnik dla nauczyciela ze scenariuszami zajęć
  • ulotki dla rodziców
  • plakat