Przejdź do treści

Znajdź właściwe rozwiązanie

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Edukacja antynikotynowa

Założeniem programu jest profilaktyka palenia tytoniu wśród młodzieży. Program adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Głównym celem programu jest kształtowanie postaw zobowiązania do niepalenia, dumy z faktu niepalenia oraz wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania lub rzucenia palenia. Program uczy odpowiedzialności za własne zdrowie.

Każda placówka, która zgłosi się do programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” otrzyma poradnik dla realizatora ze scenariuszami zajęć oraz kartami pracy dla uczniów.