Przejdź do treści

Gorączka krwotoczna Ebola

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola

Gorączka Ebola jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się wysoką śmiertelnością, która w zależności od szczepu wirusa wynosi od ok. 30 % do ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne. Ponadto w XX wieku i na początku XXI pojedyncze epidemie gorączki Ebola odnotowywano wśród zwierząt tj. szympansów i goryli.

Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas gównie w Afryce (tabela epidemii na końcu dokumentu). Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie wylęgania (inkubacji) choroby.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego

Zakażenia wirusem Ebola - Procedury EVD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim przekazuje zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia „Procedury EVD" - schematy postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem Ebola oraz materiały pomocnicze do tych procedur, uszczegóławiające postępowanie personelu medycznego w odniesieniu do pacjenta z objawami chorobowymi.
Instrukcja użycia Indywidualnego Pakietu Ochrony Biologicznej: