Przejdź do treści

Poradniki

Poradniki

Szanowni Państwo,
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobligowana nie tylko do prowadzenia bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, ale także, do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, a mówiąc ściślej edukacji zdrowotnej. Działania te są realizowane poprzez organizowanie, a także włączanie się w akcje informacyjne o różnym charakterze, skierowane do różnych grup potencjalnych odbiorców.