Przejdź do treści

Czynniki rakotwórcze

Czynniki rakotwórcze

Z uwagi na obowiązek zbierania danych o czynnikach rakotwórczych / mutagennych w środowisku pracy przez pracodawców, które są następnie przekazywane w formie sprawozdań rocznych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zamieszczamy poniżej poradnik dla pracodawców dotyczący czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (poradnik ten może okazać się przydatny podczas wypełniania sprawozdań rocznych). Na naszej stronie znajdą również Państwo przykłady wypełnionych sprawozdań dla różnych stanowisk pracy zakładające narażenie na substancje chemiczne, czynniki oraz procesy o wspomnianym działaniu.