Przejdź do treści

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Mając na względzie upowszechnianie informacji dotyczących bezpiecznego usuwania produktów i wyrobów zawierających azbest, zamieszczamy poniżej poradnik dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników przy pracach rozbiórkowych związanych z jego usuwaniem. Poradnik zawiera informacje o szkodliwości azbestu, który jest uznany za substancję o działaniu rakotwórczym, a także niezbędne informacje dotyczące prowadzenia prac, podczas których usuwane są wyroby azbestowe.