Przejdź do treści

Bazy ChemPył i BioInfo

Bazy ChemPył i BioInfo

Zgromadzone w bazach ChemPył oraz BioInfo materiały mają na celu pomóc oraz ułatwić prawidłowe przeprowadzanie oceny narażenia i ryzyka zawodowego oraz ograniczenie lub wyeliminowanie szkodliwego wpływu czynników chemicznych, pyłowych oraz biologicznych na zdrowie pracowników.
Ponadto stanowią one przydatne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów zajmujących się oceną i ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych, pyłowych i biologicznych w środowisku pracy, ale również pracodawców i pracowników oraz specjalistów zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje narażenie na te czynniki

Baza ChemPył

Baza CHEMPYŁ - Centralny Instytut Ochrony Pracy
Baza ChemPył to zbiór informacji związanych z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy. W utworzonej bazie znaleźć można definicje i podstawy prawne związane z występowaniem / stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy, takich jak wykazy obowiązujących rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej.
Baza danych ChemPył podzielona jest na wygodne, działy które ułatwić mają wyszukanie informacji:
• DEFINICJE
Zbiór definicji związanych z występowaniem / stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy.
• OCENA NARAŻENIA
Informacje z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy.
• OCENA RYZYKA
Substancje chemiczne w środowisku pracy - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne.
• PODSTAWY PRAWNE
Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy.
• NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Istotne informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych.
• BAZA WYNIKÓW POMIARÓW
Zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy.
• BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW
Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych.
• JAKOŚCIOWA METODA OCENY RYZYKA
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną.
• MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE
Zbiór materiałów informacyjnych, poradników i zaleceń z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowanych w CIOP-PIB.

Baza BioInfo

Baza BIOINFO - Centralny Instytut Ochrony Pracy
Baza BioInfo to baza wiedzy o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Tak jak ChemPył, została stworzona w celu wspomagania oceny narażenia i ryzyka zawodowego powodowanego występowaniem szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy.
W materiałach zgromadzonych w działach bazy BioInfo można znaleźć:
• DEFINICJE
Praktyczne informacje niezbędne do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki biologiczne.
• PODSTAWY PRAWNE
Wykaz obowiązujących ustaw, rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej.
• KLASYFIKACJE
Listy kontrolne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego na różnych stanowisk pracy.
• ANALIZĘ RYZYKA
Metody pomiarów szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy.
• BAZĘ WYNIKÓW POMIARÓW
Wykaz szkodliwych czynników biologicznych związanych z wykonywaniem czynności zawodowych w różnych środowiskach pracy / mogących stwarzać zagrożenie dla poszczególnych grup zawodowych, sposoby ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych.