Przejdź do treści

Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie

Edukacja antynikotynowa

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Okres krytyczny dla podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak pierwszy kontakt z paleniem tytoniu przypada na przedział wiekowy 9-10 lat. Dlatego grupa, do której skierowany jest program „Bieg po zdrowie” to uczniowie IV klasy szkoły podstawowej oraz ich rodzice i opiekunowie.

Zajęcia w programie realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.

Podczas cyklu zajęć uczniowie będą:

 • dyskutować,
 • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczyć koszty palenia papierosów,
 • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzyć komiks z bohaterami programu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Udział w programie „Bieg po zdrowie” realnie wpływa na zmianę postaw uczestników programu wobec zdrowia, powodując przyjęcie tej wartości jako jako wartości osobistej, ważnej dla danego ucznia.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotkę informacyjną dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.