Przejdź do treści

Nowości chemiczne

baza substancji chemicznych

 

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA):

https://www.echa.europa.eu/legislation-finder

dostępna jest już baza EUCLEF (EU Chemicals Legislation Finder). Jest to baza substancji chemicznych, w której można znaleźć informacje na temat przepisów obowiązujących podmioty obracające daną substancją na rynku UE. EUCLEF na razie obejmuje 40 aktów prawnych UE.

 

OECD uruchomiło nową wersję portalu eChemPortalv.3 – globalnego portalu, zawierającego informacje o substancjach chemicznych. Można tu znaleźć, między innymi, informacje na temat właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności, ekotoksycznoci, czy klasyfikacji i oznakowania substancji. Nowa wersja portalu obejmuje m.in. ulepszony interfejs użytkownika, odświeżony wygląd, wydajniejszą wyszukiwarkę, łatwiejszą nawigację i dostosowanie eChemPortal do zharmonizowanego szablonu OECD (OHT) 2018.

 

wymogi informacyjne dla substancji w postaci „nano”

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe wymogi informacyjne dla substancji w postaci „nano”. Po tym terminie substancje objęte zakresem rozporządzenia REACH, aby mogły być produkowane lub importowane w nanoformie, muszą być zarejestrowane zgodnie z tymi wymogami. W związku z powyższym 24 lutego 2020r. ECHA zorganizowała seminarium internetowe dotyczące rejestracji nanoform. Na stronie: https://echa.europa.eu/pl/-/registering-nanoforms-practical-advice można obejrzeć nagranie tego seminarium.

 

wyroby zawierające substancje SVHC

 

Przypominamy, że od 5 stycznia 2021r. przedsiębiorstwa dostarczające na rynku UE wyrobyzawierające substancje SVHC wpisane na Listę Kandydacką w stężeniu powyżej 0,1% wag., będą miały obowiązek przekazywania ECHA informacji o tych wyrobach. Zgłoszenia będą dokonywane do bazy SCIP (Substances of Concern In Articles and Products). Jest to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobach jako takich lub w złożonych przedmiotach (produktach). Została ona utworzona na podstawie przepisów Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 17 marca 2020r. ECHA zorganizowała seminarium internetowe na temat bazy SCIP. W trakcie seminarium został omówiony aktualny stan bazy od momentu jej uruchomienia w lutym. Zaprezentowano również jak utworzyć i przesłać powiadomienie w bazie SCIP.

Na stronie: https://echa.europa.eu/pl/-/introducing-the-scip-database-prototype można obejrzeć nagranie tego seminarium. Więcej informacji na temat bazy SCIP można znaleźć na stronie:
https://echa.europa.eu/pl/scip-database.

 

produkcja i wprowadzanie do obrotu środków do dezynfekcji

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązków prawnych wynikających z produkcji i  wprowadzania do obrotu środków do dezynfekcji informujemy, że poza podstawowymi obowiązkami związanymi z obrotem chemikaliami na terenie UE, produkt taki dodatkowo wymaga rejestracji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 528/2012 z dnia
22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych
.
Ze względu na obecnie panującą na świecie epidemię zostało wydane zarządzenie Prezesa Urzędu ds. rejestracji produktów biobójczych, zgodnie z którym można uzyskać zgodę (na 180 dni) na podstawie wniosku o udzielenie odstępstwa od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia 528/2012. Zarządzenie jest dostępne na stronie:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/aktualno%C5%9Bci.

 

Pytaj o chemię – kampania skierowana do polskich przedsiębiorców

 

Wystartowała kampania Pytaj o chemię, skierowana do producentów, sprzedawców sieci detalicznych oraz konsumentów. Celem jej jest wzrost świadomości na temat obecności w produktach codziennego użytku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy – SVHC (Substances of Very High Concern). Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zaprasza polskie firmy do włączenia się w kampanię, aby w prosty sposób spełnić swój obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Powstała ogólnoeuropejska baza danych oraz aplikacja na smartfony. Kampania będzie również zwiększać świadomość polskich konsumentów o ich prawie do informacji. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów.

 

Szczegóły kampanii znajdują się na stronie Fundacji:https://www.ekonsument.pl/chemikalia

 

Aplikacja na telefon

Od dwóch miesięcy konsumenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej, połączonej z bazą danych firm. Jeśli dana firma umieściła wcześniej w bazie informacje na temat SVHC, skanując kod kreskowy klient, otrzyma je od razu. Jeśli informacji jeszcze nie ma, konsumenci w prosty i szybki sposób mogą używając aplikacji wysłać zapytanie do firm.

 

Ogólnoeuropejska baza danych

Z aplikacją połączona jest ogólnoeuropejska baza danych dla firm. Pozwala w łatwy sposób wprowadzić do bazy informacje na temat obecności, lub jej braku, substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w artykułach i trafić z nimi do konsumentów.

 

Korzyści dla firm

Firma może w prosty sposób wypełnić swój obowiązek informacyjny, jednocześnie wpisując się w trend świadomości ekologicznej oraz dbania o zdrowie konsumenta. Informując pokazuje się jako odpowiedzialna społecznie i dbająca o dobre relacje z klientami i środowiskiem naturalnym.

Konsumenci zwracają uwagę na zawartość szkodliwych substancji w produktach. Coraz świadomiej dokonują wyborów zakupowych. Według badań przeprowadzonych przez Eurobarometr w 2017 roku 4 na 5 Europejczyków boi się wpływu chemikaliów na ich zdrowie.

Korzystając z bazy danych firma oszczędza swój czas. Nie będzie musiała zajmować się każdym indywidualnym zapytaniem od konsumentów, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i funduszy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod mailem: joanna.sawicka@ekonsument.pl

 

 

 

 

Informacje pochodzą z IchP nr 2/2020 opracowanego przez Zespół Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym

http://www.ichp.pl/centrum-reach-clp

+ 48 22 568 20 39; +48 22 568 20 33; + 48 22 568 26 67

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP: 5250007939