Przejdź do treści

Komunikaty dot. koronawirusa

Komunikat dot. koronawirusa

Z uwagi na fakt, że sytuacja epidemiologiczna dot. koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie zmienia się dynamicznie informacje i wytyczne są aktualizowane na bieżąco i zamieszczane jako aktualności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusemWięcej aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich na stronie:

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Przydatne informacje o koronawirusie SARS-CoV-2

 

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku

 

podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby, takimi jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała

 

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

- skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

- w miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawowodwe kontakty z innymi osobami

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała

 

Jeśli masz objawy takie jak: gorączka (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

- skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego

- w przypadku nasilonych objawów udaj się do oddziału zakaźnego, najbliższego do miejsca zamieszkania

 

 

Dane kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim:

 

 

 

tel. 22 755 57 76 (czynny w godzinach pracy PSSE)

 

tel. alarmowy: 603 987 811 (czynny całą dobę)

 

 

 

Lista oddziałów zakaźnych dostępna na infolinii NFZ pod numerem 800 190 590

 

oraz na stronie www.gov.pl/koronawirus

 

Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

 

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

 

 

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2 znajdują się pod adresem:

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

Komunikat dla osób powracających z Chin, północnych Włoch, Korei Południowej i Iranu

 

 

 

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE

WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym Co to oznacza?

Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation)  jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern).

Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym” został zdefiniowany w IHR (2005) jako „wydarzenie nadzwyczajne, które zostało określone zgodnie z niniejszymi przepisami:

  • stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób;

  • potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej.

Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na Dyrektorze Generalnym WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza Dyrektorowi Generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez Państwo – Stronę, którego PHEIC dotyczy lub przez inne Państwa – Strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

 

Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/