Przejdź do treści

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim przyjmowane są próby do badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella  dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Łączny koszt badania wynosi 150 zł
Opłatę za badania należy uiścić:
 • 50 zł gotówką w kasie PSSE Grodzisk Mazowiecki – przedpłata przed wydaniem probówek;
 • 100 zł przelewem na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
  nr rachunku 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000 (NBP Oddział w Warszawie)
  tytułem: „Imię i nazwisko osoby badanej / dane instytucji na którą będzie wystawiona faktura”.
Probówki z podłożem transportowym do badań na nosicielstwo oraz druki zleceń wydawane są w godzinach:
 • poniedziałki 11:00 – 16:30
 • piątki 8:00 – 13:30
 • pozostałe dni tygodnia 8:00 – 14:30
Badanie składa się z 3 prób, które należy pobierać przez trzy następujące po sobie dni wyznaczone przez PSSE.
Dostarczenie prób następuje w ciągu 72 godzin od pobrania 1 próbki do punktu przyjmowania próbek.
Próby przyjmowane są w poniedziałki w godzinach 8:45 – 10:00. Poza wyznaczonym czasem próbki nie zostaną przyjęte !!!
Wraz z próbkami należy przynieść:
 • Wypełnione zlecenie badania (otrzymane z probówkami).
 • Nr PESEL.
 • Dowód przedpłaty pobranej przy wydaniu probówek (KP).
 • Dowód wpłaty kwoty 100 zł na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  Osoby, które zrobiły przelew elektronicznie i nie mają możliwości wydrukowania potwierdzenia przelewu mogą przesłać potwierdzenie na adres email: ksg.grodzisk@psse.waw.pl
Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. tygodnia od dostarczenia próbek.
Z wynikami badań należy udać się do lekarza specjalisty medycyny pracy w celu otrzymania odpowiedniego orzeczenia.
Sposób pobierania próbki kału do badania:
 1. Wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką.
 2. Trzymając wymazówkę za korek pobrać końcem z watą odrobinę kału.
 3. Włożyć wymazówkę do probówki.
 4. Upewnić się, że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę.
 5. Probówkę podpisać: imieniem i nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania próbki.
 6. Każdego z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane od 1-5.
 7. Probówki przechowywać w chłodnym miejscu.
Badanie do szkoły
Uczniowie studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, i posiadający skierowania na wyżej wymienione badania (odpowiednio ze szkoły lub uczelni) nie płacą za badania.
Dane do przelewu dla laboratorium WSSE
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
Numer rachunku: 81 1010 1010 0015 6022 3100 0000
Kwota: 100,00 zł
Tytułem: Imię i nazwisko osoby badanej / dane instytucji na którą będzie wystawiona faktura