Przejdź do treści

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim oferujemy możliwość wykonania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody m.in.:
 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • z basenów kąpielowych,
 • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych,
 • ze stacji dializ,
 • do celów technologicznych,
 • po kontakcie z nowym materiałem, w celu uzyskania oceny higienicznej PZH.
Badania pobierane są przez próbkobiorców z Sekcji Higieny Komunalnej PSSE wyłącznie po:
 • złożeniu druku zlecenia w siedzibie Stacji
 • dokonaniu przedpłaty za pobór i transport prób do laboratorium w wysokości:
  110 zł – gdy obiekt jest na terenie powiatu grodziskiego,
  150 zł – gdy obiekt jest poza terenem powiatu grodziskiego.
  Płatność gotówką w kasie PSSE lub na rachunek bankowy PSSE w Grodzisku Mazowieckim
  Nr 07 1010 1010 0117 9022 3100 0000 (NBP O/O Warszawa).
Badania wykonuje Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie.
Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Koszt badań zależy od zakresu wybranych parametrów badanych w wodzie i obliczany jest zgodnie z obowiązującym cennikiem WSSE.

Po dostarczeniu prób oraz zlecenia na wykonanie analizy wody Laboratorium WSSE w Warszawie wystawia fakturę za wykonanie badań. Opłacenie faktury jest warunkiem otrzymania wyniku badania.

Sposób przekazania faktury oraz sprawozdania z badań następuje zgodnie ze wskazaniem klienta.

Informacje dodatkowe - zalecany podstawowy zakres badań, przybliżone koszty:
 1. Badanie z wodociągu publicznego - badanie mikrobiologiczne:
  • Oznaczenie liczby bakterii wskaźnikowych" (łącznie gr. coli, E. coli) - koszt badania 68,88 zł;
 2. Badanie wody z ujęcia własnego - wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne:
  • analiza podstawowa (bad. fizykochemiczne) - koszt 318,57 zł;
  • Oznaczenie liczby bakterii wskaźnikowych" (łącznie gr. coli, E. coli) - koszt badania 68,88 zł;